Detta är SkOF

Bli medlem
Ändra adress

 

ANSER, senaste nr.

 

MINI-ANSER

 

ANSER-registret

 

SkOFs funktionärer

 

Verksamhetsplan

 

Stadgar
§§§§§§§

 

Arkiv

Välkommen som medlem i
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)

Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) är en regional avdelning av Sveriges Ornitologiska Förening
(SOF), som numera även bär det tvåspråkiga namnet BirdLife Sverige.


I Skåne häckar 192 fågelarter enligt resultatet av SkOFs senaste atlasinventering.

I Skåne har mer än 400 fågelarter observerats i modern tid. SkOFs rapportkommitté granskar och håller ordning på observationerna och ger ut årsboken "Fåglar i Skåne".

I Skåne ligger en av Europas bästa flyttfågellokaler: Falsterbo. Här har SkOF en fågelstation, som driver flera miljövervakningsprojekt och samarbetar med Lunds Universitet inom flyttfågelforskningen.

I Skåne pågår många verksamheter som påverkar fågellivet. SkOFs fågelskyddskommitté är remissinstans och rådgivare åt lokala och regionala myndigheter i bl.a. jaktärenden, vindkraftsutbyggnad, torvtäkter m.m. Dessutom finns akuthjälp för skadade fåglar vid Fågelskydd Spillepeng.

I Skåne har vit stork, havsörn, kungsörn och berguv numera häckande populationer tack vare särskilda skyddsinsatser. SkOF spelar stor roll i dessa projekt.

I Skåne firas Mårten Gås. Gås heter Anser på latin och därför heter SkOFs tidskrift just ANSER.

I Skåne finns flera lokala fågelklubbar. SkOF samarbetar med dessa genom programkommittén för att sprida fågelintresset hos allmänheten. Programkommittén har också egna arrangemang (se nedan).

I Skåne bor ca 1,2 miljoner människor. SkOF har f.n. 2 200 medlemmar. Vi blir gärna fler! Det är genom medlemmarna vi blir starka. Utan alla som vistas ute i markerna hade vi inte kommit långt.


Som medlem i SkOF får du:
Fyra nummer per år av ANSER innehållande aktuella forskningsrapporter, fågelskådningstips, Falsterbonytt, bokrecensioner, föreningsnytt m.m.
Medlemspris på resor, kurser och föredrag.
Rabatterat pris på Fåglar i Skåne.
Rabatterat pris på logi på Falsterbo Fågelstation.


Medlemsavgift
Medlemskap i SkOF kostar 225 kr/år (270 kr/år om du bor utanför Sverige).
Ungdomar betalar 95 kr/år (135 kr/år för ej bosatt i Sverige) t.o.m. det år man fyller 25.
Familjemedlemskap kostar 30 kr/år. Familjemedlemmar erhåller inte ANSER och någon i familjen måste vara fullbetalande medlem.

Adressändring
Formuläret nedan kan också användas vid adressändring.

Javisst, jag vill bli medlem i SkOF och börjar med att skicka in personuppgifter med hjälp av nedanstående formulär. Som svar får jag senaste ANSER, lite mer information om föreningen och ett inbetalningskort.

*=obligatorisk uppgift.


Efternamn:*
Förnamn:*
Gatuadress:*
Postnummer:*
Ort:*
Land:
E-post:*
Födelseår (för ungdomsmedlem):

Typ av medlemskap:*
Fullbetalande   Ungdomsmedlem   Endast adressändring

Meddelande:
Här kan du skriva in namnen på ev. familjemedlemmar. Vid adressändring, ange den nya adressen och medlemsnummer (se adressetiketten på ANSER) här.