Detta är SkOF

Bli medlem
Ändra adress

 

ANSER, senaste nr.

 

MINI-ANSER

 

ANSER-registret

 

SkOFs funktionärer

 

Verksamhetsplan

 

Stadgar
§§§§§§§

 

ArkivANSER 2019-2

 

Omslagsfoto: Svarttärnor. Mikael Arinder/Skånska Bilder

 

 

ANSER utkom 1962-1973 under namnet "Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening".
Redaktion: (e-post: Klicka på resp. namn.)

Kenneth Bengtsson (sammankallande)
Grönvägen 5 B, 232 32 ARLÖV
040-433164, 0702-661466

P-G Bentz (teknisk redaktör)
Pysslingevägen 3, 239 42 FALSTERBO
0708-561900

Staffan Åkeby (ansvarig utgivare)
Jularp 205, 243 93 HÖÖR
0413-21517, 0705-553065

Janne Dahlén
Norbergsgatan 2 A, 223 54 LUND
0702-670190

Arne Ohlsson
Jägaregatan 106, 226 53 LUND
0702-179290

Richard Ottvall
Frostavallsvägen 325, 243 93 HÖÖR
0413-146435, 0705-642822